Jagt & Fiskeri

Jagt

Godset udlejer jagtarealer med dåvildt, råvildt, ænder, fasaner og andet småvildt. Jagten på Broholm er udlejet til 3 konsortier.

Er man interesseret i at blive medlem af et konsortium, skal man rette henvendelse til de enkelte jagtlejere.

Fiskeri

På Broholm er der mulighed for at fiske i voldgravene og søen omkring hovedbygningen. Fiskerettigheden er udlejet til ét konsortium.

I voldgravene forefindes skaller, aborrer, suder, karper og specielt bestanden af og størrelserne på gedderne skal fremhæves.

Hvis man er interesseret i at fiske på Broholm skal man rette henvendelse til fiskelejer Kenneth Birler,
tlf. 40 47 41 67, email: