Landbrug

Landbrugsarealet udgør i alt 295 ha, hvoraf 275 ha er ager og 20 ha er fredede enge. Landbrugsjorden ligger velarronderet omkring hovedbygningen.

Agerbruget er bortforpagtet, og pasning af engområderne står godset selv for.

Landbrugsjorden bliver typisk udbudt til fast pris over en 5-årig periode.