Skovbrug

Skovbruget er på 125 ha fordelt på skovene Skelmose Skov, Tangeskov, Fasanskoven, Folehaven, Nyhave og Kohaven.

Løv- og nåletræsproduktion samt brændesalg drives af godset, mens pyntegrøntsproduktionen er bortforpagtet.

Træartsfordelingen består af 50% løv og 50% nål.

Driften af skovene varetages af ekstern skovfoged Rune Bukkehave.